Smart Factory

Triển khai các công nghệ mới nhất để kết nối các thiết bị và hệ thống, trao quyền cho mọi người bằng dữ liệu, mở rộng trí tuệ của doanh nghiệp của bạn và ngày càng trở nên tự chủ.

Smart factory

QMS Software

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một phần mềm dựa trên quy trình làm việc cung cấp một phương tiện tập trung để quản lý và theo dõi chất lượng. Hầu hết QMS bao gồm kiểm soát tài liệu, quản lý đánh giá, theo dõi sự không tuân thủ, hành động khắc phục và đào tạo nhân viên. Các giải pháp QMS toàn diện hơn bao gồm các quy trình quan trọng như chất lượng của nhà cung cấp, tuân thủ khoa học đời sống và quản lý rủi ro.

learn more!

ETQ Reliance

ETQ RelianceTM là một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên đám mây (QMS), được cung cấp bởi một nền tảng linh hoạt thúc đẩy 40 ứng dụng tốt nhất trong lớp có thể thích ứng với môi trường độc đáo của bạn. ETQ là nhà cung cấp phần mềm SaaS chất lượng, EHS và quản lý tuân thủ hàng đầu, được các thương hiệu mạnh nhất thế giới tin cậy.

 

learn more!

SFx Platform 

HxGN SFx là một nền tảng công nghiệp an toàn được xây dựng trên kiến trúc mở và các nguyên tắc riêng của đám mây, tiếp nhận công nghệ từ các đối tác và nhà cung cấp bên thứ ba. Sử dụng nền tảng SFx, các nhà sản xuất có thể tích hợp, phân tích và chuyển đổi dữ liệu sản xuất thành thông tin có thể hành động, thúc đẩy các quy trình ngày càng tự chủ.

Nền tảng SFx cung cấp chức năng và bộ công cụ để nắm bắt, truy cập, tổ chức, tìm kiếm và lập chỉ mục dữ liệu không có cấu trúc và không được quản lý. Kết hợp nền tảng mạnh mẽ này với các công nghệ sản xuất thông minh trong suốt vòng đời sản xuất cho phép phát triển các giải pháp có thể mở rộng và phù hợp với tương lai nhằm cải thiện chất lượng, năng suất và hiệu quả. Được bảo mật bởi các giao thức bảo mật cấp ngành mới nhất, nền tảng SFx cung cấp xương sống cho chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.

.

DNA Sản xuất thông minh

Thế mạnh và chuyên môn của Hexagon là trong lĩnh vực sản xuất dữ liệu, với các điểm tiếp xúc kỹ thuật số hội tụ thế giới vật lý và kỹ thuật số trong toàn bộ quá trình: từ ý tưởng đến khách hàng.

Là công ty hàng đầu toàn cầu về trí tuệ sản xuất, Hexagon kết nối các nguồn dữ liệu ngày càng mở rộng – từ tài sản và hoạt động đến phát triển và hệ thống sản xuất. Bằng cách đưa dữ liệu này vào hoạt động, chúng tôi kết nối và đẩy nhanh quy trình làm việc và cung cấp cho các nhà sản xuất các quy trình ngày càng tự chủ.

LEARN MORE!