sản xuất ô tô

MSC Software là công ty hàng đầu được công nhận trong ngành CAE Ô tô, cung cấp các công cụ tối ưu hóa và mô hình hóa tốt nhất trong phân khúc

Automotive

MSC Software là công ty hàng đầu được công nhận trong ngành CAE Ô tô, cung cấp các công cụ tối ưu hóa và mô hình hóa tốt nhất trong phân khúc

Bối cảnh thị trường thay đổi, yêu cầu của người tiêu dùng và các quy định mới của chính phủ đang thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô đổi mới mạnh mẽ để đạt được hiệu suất nhiên liệu cao hơn, cải thiện hiệu suất N&V và giảm chi phí nguyên vật liệu. Là người sớm áp dụng các công nghệ mới và đầy hứa hẹn, ngành công nghiệp hướng tới các giải pháp mô phỏng để đạt được những mục tiêu này.

Các giải pháp của MSC Software đã đi đầu trong cuộc cách mạng này, đặc biệt là vì chúng đã được nhúng vào quy trình thiết kế và phát triển ở tất cả các OEM chính và nhà cung cấp chính. Để cho phép các bộ phận kỹ thuật đạt được mức độ đổi mới cao hơn một cách hiệu quả hơn, MSC cung cấp tất cả các công cụ cần thiết, từ phân tích hiệu suất thành phần đến thiết kế cấp hệ thống.

Quản lý dữ liệu mô phỏng khổng lồ được tạo ra trong quá trình thiết kế và phát triển là rất quan trọng đối với các công ty ô tô và MSC là công ty hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp trong Quản lý Quy trình và Dữ liệu Mô phỏng. Điều này cho phép các công ty, lớn và nhỏ, nắm bắt, quản lý và truy xuất dữ liệu cần thiết trong toàn bộ quy trình và do đó cải thiện thông lượng và hiệu quả của nhóm của bạn.

Engineers use MSC Software for:
 • Structural performance of components and assemblies
 • Elastomeric components like seals and mounts
 • Suspension systems
 • Composites modeling & failure analysis
 • Nonlinear analysis
 • Manufacturing process
 
 • Defroster studies
 • Tire analysis and performance
 • Hydroplaning
 • Fuel-tank sloshing
 • Weight optimization
 • Control systems
 • Materials management
 • Mechatronics
 • Multidiscipline analysis