Giải pháp & Công nghệ

Công nghệ hàng đầu của Hexagon MI 

Prof-E Vietnam mang đến công nghệ hàng đầu của hãng Hexagon MI, trong đó bao gồm, phần mềm mô phỏng MSC Software, phần mềm lĩnh vực Production CAD/CAM/CNC, phần mềm trong quản lý sản xuất, nhà máy thông minh. 

DESIGN & ENGINEERING

Learn More!

PRODUCTION SOFTWARE

Learn More!

SMART FACTORY

Learn More!