TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH DOANH

Ms. Kelly

Bộ phận Chăm sóc khách hàng 

Ms. Mia

Bộ phận Tư vấn & Bán hàng

PHÒNG GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ

Hexagon | MSC

Giải pháp Thiết kế & Mô Phỏng

Hexagon CAD/CAM

Giải pháp Gia công cơ khí & Kim Loại

Hexagon Smart Factory

Giải pháp Nhà máy thông minh

PHÒNG KỸ THUẬT

Prof-Edu

Bộ phận Kỹ thuật & Đào tạo tư vấn

Prof-Expert

Bộ phận Tư vấn giải pháp & Công nghệ

Prof-EndUser Support

Bộ phận Quản lý người dùng & hỗ trợ Kỹ thuật

Các đơn vị đối tác triển khai

Đại học Xây Dựng Hà Nội

COMIT JSC

Hexagon MI | MSC

Đại học Xây Dựng Hà Nội

Meslab JSC 

Hexagon MI